Van't groot gestalte

Ferro van de Wase Polder

Dam: Anushi von die Stryelantse

Sire: Genesis B deï Monti del Keraton
Breeder: van de Wase Polder (B)
Celebrated years of life: °12/05/2006-*25/05/2017

Ferro was onze allereerste trouwe metgezel. We hadden erg bewust gekozen voor de lieve stoere pup met het groene bandje. Omdat we vooraf wisten dat de opvoeding van een eerste dog en dan nog wel een reu misschien wel een uitdaging kon zijn, waren we erg goed voorbereid. Ik denk zelfs niet dat we ooit naderhand nog een dog gehad hebben die zo netjes opgevoed was en zo goed luisterde ondanks zijn hormonen en eigen willetje. Denkbeeldige grenzen waren voor hem even duidelijk afgelijnd als fysieke deuren, poorten, omheining en hekken. Hij zette daar geen teen over heen. Ferro was een erg trotse, zelfbewuste, sterke compacte dog. Ik vergelijk hem nog steeds met een grote eik, diep in de aarde vastgeworteld en niet snel uit zijn lood te slaan. Hij was ook zelfzekere natuurlijke leider in de roedel, die hem vanaf zijn 6j begon te omringen. Onze rechterhand in het opvoeden van onze andere dogjes zowel in huis als op wandeling. Hij was een ware beschermer van huis, haard en al wie hij lief had tot op zijn mooie 11-jarige oude dag. Zijn thuis en zijn gezin waren hem heilig. Daar leefde hij ten volle voor.

Ferro werd in 2013 papa van het M-nestje bij Duitse doggen 'Van Hoght' en in 2014 papa van ons N-nestje 'van't Groot Gestalte'.  Onze Ferrytail, voor altijd in onze gedachten.

Ferro was our very first loyal companion. We had very consciously chosen for the sweet, tough and well balanced puppy with the green collar. Because we knew in advance that the education of a first dog and then a male might be a challenge, we were very well prepared. I don't even think we've ever had a dog afterwards that was raised so well and listened so well despite his hormones and willfulness. Imaginary boundaries were as clearly defined for him as physical doors, gates, fences and fences. He didn't put a toe on it. Ferro was a very proud, self-confident, strong compact dog. I always compared him with a big strong oak deep-rooted in the earth, not easily shaken. He was a self-confident natural leader of the pack, who began to surround him from the age of 6. Our right hand in raising our other dogs both in the house and on a walk. He was a true protector of home, hearth and all those he loved until his beautiful 11-year-old age. His home and his family were sacred to him. He fully lived for that. In 2013 Ferro became daddy of the M-litter of Great Danes 'Van Hoght' and in 2014 daddy of our N-litter 'van't Groot Gestalte'. 

The one and only 'Ferrytail', forever in our thoughts.

IMG_8620 kopie
Fotos repulsie 005
Fotos repulsie 019
Fotos repulsie 022
IMG_0369
IMG_1929
IMG_2563
IMG_2935
IMG_3068
IMG_3015
IMG_3301
IMG_4707
IMG_4219
IMG_3070
SDC11120
SDC11010
IMG_9822
IMG_9813
IMG_9812
IMG_9190
IMG_8744
IMG_8775
IMG_8630
IMG_8518
IMG_8514
IMG_8503
IMG_6354
IMG_6353 - kopie
IMG_6344
IMG_2831
IMG_2826
IMG_2217
IMG_2206
IMG_0426 - kopie
IMG_8543
IMG_8564
IMG_8582
IMG_8585
IMG_8615
IMG_8556
IMG_0940
IMG_2000
IMG_2020
IMG_2081
IMG_3365
IMG_3501
IMG_3507
IMG_0081
IMG_0207
IMG_0228
IMG_6794
IMG_6824
IMG_2288
IMG_7277
13217148_782260958577856_6830242904908682729_o
18527104_10212445879119684_4986410740419775888_o
18491677_10212445878119659_5111035715792160283_o
18817928_10212562541596173_1598226262_o
IMG_6755
IMG_7273
IMG_7272
IMG_7254
IMG_7283
IMG_3791
IMG_3807
IMG_3855
20151208_125950
20151208_130017
18
16
17
IMG_6754
SDC10627
SDC10717
049
Afb030
IMG_3576
IMG_3581
IMG_3661
IMG_3172
IMG_9312
IMG_9320
IMG_2290
IMG_1791
IMG_7887
IMG_7902
IMG_7906
IMG_7987
IMG_8036
IMG_8052
IMG_1280
IMG_1969
IMG_2301
IMG_8709
IMG_8703