Van't groot gestalte

Meant to Be van high 'Minty'

°20/8/13-*27/9/21

Dam: Janneke van Hoght

Sire: Ferro van de Wase Polder


Toen Minty geboren werd, wisten we al van het eerste moment 'that she was the one that was Meant to Be in our family'. De enige van 15 zonder witte aftekening op de borst net zoals haar paps. Al lachend werd zij door haar fokster 'Minty' genoemd omdat ze enerzijds een muntgroen kleurig bandje droeg en anderzijds als grapje naar analogie met 'Cindy'. Die roepnaam is nooit meer veranderd. Mintje was van type en karakter 100% het omgekeerd van Marie. Ze was goed kloek gebouwd, zelfzeker, respecteerde weinig tot geen grenzen, had een sterke wil, en was van het motto 'klinkt het niet dan botst het wel'. Een beetje de 'kwajongen' van de familie op een goede manier. Nochtans was ze ook wel erg gevoelig zoals dat elke dog wel betaamt, toch deed ze zich altijd veel stoerder voor dan ze daadwerkelijk was. Ruwe bolster, blanke pit. Ze was haar papa Ferro's dikke vriend en grote speelkameraad toen hij nog leefde. En haar baasje's grote liefde. Benny en Mint hadden een intens sterke band. Ze leefde voor zijn liefde, de vele kusjes van hem en het eindeloos geknuffel. She was definitely Meant to Be in our life. Ons Mintje Pintje, elke dag doen we nog steeds aan 'Minty knuffeleeeeuh' in onze gedachten.


 

When Minty was born, we knew from the very first moment that she was the one that was Meant to Be in our family. The only one of 15 without white markings on the chest, just like her daddy Ferro. While laughing she was called 'Minty' by her breeder because on the one hand she wore a mint green colored band and on the other hand as a joke by analogy with my name 'Cindy'. That nickname has never changed. Minty was of type and character 100% the opposite of our other young Marie at that time. She was well built, self-confident, respected little to no boundaries, had a strong will, and was of the motto 'if it doesn't sound, it will collide'. And so it often collided. Both with Marie and later also with her halfslibbing Novastar. However, she was also very sensitive as every Great dane should be, yet she always pretended to be much tougher than she actually was. Rough husk, white kernel. She was her daddy Ferro's best friend his best playmate. And of course her human dad biggest love. Benny and Mint had an intensely strong bond. She lived for his love, the many kisses and the cuddles. She was definitely Meant to Be in our life. Our Minty Pinty, we will keep on hugging you forever in our heart.